Home staging

Wróć do oferty

Home staging jest usługą przygotowania nieruchomości do sprzedaży bądź do wynajmu. Celem takiego przygotowania jest zainteresowanie jak największej liczby oglądających nieruchomość, a przez to przyspieszenie sprzedaży lub wynajmu za możliwie najwyższą cenę.

Usługa polega na przemeblowaniu, poprawie lub zaaranżowaniu pomieszczenia, wprowadzenie korekt i nadanie neutralnego charakteru mieszkania/lokalu. Dzięki usłudze nieruchomość przygotowana do sprzedaży (wynajmu) staje się produktem atrakcyjnym dla nabywców.

Z perspektywy finansowej, taniej jest odświeżyć mieszkanie lub dom, niż obniżyć cenę sprzedaży. Usługa home stagingu może skrócić 2 krotnie czas, potrzebny na sprzedaż nieruchomości. Trzeba pamiętać, że liczy się pierwsze wrażenie, Klient po 30 sekundach od wejścia do Państwa domu wie, czy dokona jego zakupu. Zawsze kupujemy oczami, dobre, ciekawe zdjęcie przyciągnie skuteczniej uwagę, a ciekawie urządzone wnętrze wzbudzi większe zainteresowanie i wyróżni się pośród innych ogłoszeń. Home staging to oszczędność czasu i pieniędzy.

Warianty współpracy:

Wariant I Diagnoza

Brak zainteresowania Klientów jest przyczyną problemów ze sprzedażą lub długich okresów bez wynajmu nieruchomości. Proponujemy zdiagnozowanie źródła braku zainteresowania i zaproponowanie rozwiązań. Diagnoza oraz sposoby przygotowania nieruchomości zostaną przedstawione na spotkaniu w nieruchomości.

W ramach wariantu otrzymujecie Państwo:

• Zapoznanie się z nieruchomością

• Rozpoznanie problemów

• Sugestie zmian

Wariant II Diagnoza i kosztorys

Brak zainteresowania Klientów jest przyczyną problemów ze sprzedażą lub długich okresów bez wynajmu nieruchomości. Proponujemy zdiagnozowanie źródła braku zainteresowania i zaproponowanie rozwiązań. Diagnoza oraz sposoby przygotowania nieruchomości zostaną przedstawione w postaci raportu ze wskazaniem konkretnych rozwiązań. Raport zawiera kosztorys wprowadzanych zmian, sugerowane miejsca zakupu, kolorystykę itd. Ważną częścią raportu jest schemat ustawienia mebli w pomieszczeniach.

W ramach wariantu otrzymujecie Państwo:

• Zapoznanie się z nieruchomością

• Rozpoznanie problemów

• Sugestie zmian w formie raportu

• Raport obejmuje:

o Schemat umeblowania

o Kosztorys proponowanych zmian- lista czynności do wykonania, produktów, które można zastosować we wnętrzu

Wariant III Aranżacja z profesjonalną sesją zdjęciową

Po wdrożeniu zmian z Wariantu II, oferujemy wykonanie profesjonalnej sesji zdjęciowej. Wykorzystujemy dodatki zaproponowane w kosztorysie oraz przywiezione przez nas, specjalnie dobrane na potrzeby sesji.

Sesja ma na celu wyeksponowanie wszystkich walorów nieruchomości i uchwycenie ich, tak aby przyciągnąć uwagę, jak największej liczby potencjalnych Klientów.

W ramach wariantu otrzymujecie Państwo:

• Aranżację wnętrza na potrzeby sesji

• Profesjonalną sesję zdjęciową

• Obróbkę cyfrową zdjęć

• Dodatkowo oferujemy usługę napisania tekstu ogłoszenia

Wariant IV Przygotowanie nieruchomości na sprzedaż lub wynajem

Pełna usługa home stagingu. Kompleksowe przygotowanie nieruchomości do sprzedaży. Osobiście wprowadzamy zmiany aranżacyjne i nadzorujemy wdrażanie zmian przez branżystów. Po aranżacji wykonujemy profesjonalną sesję zdjęciową oraz przygotowujemy ofertę sprzedaży.
Wprowadzanie zmian odbywa się z udziałem sugerowanych przez Państwo lub zaproponowanych przez nas fachowców.
W ramach wariantu otrzymujecie Państwo:

• Zapoznanie się z nieruchomością

• Rozpoznanie problemów

• Sugestie zmian w założonym budżecie

• Nadzór autorski nad projektem

• Aranżację wnętrza

• Profesjonalną sesję zdjęciową

• Obróbkę cyfrową zdjęć

• Przygotowanie oferty

Wariant V Wizualizacje 3D

Oferta skierowana do osób sprzedających nieumeblowane mieszkanie, w stanie deweloperskim lub remontowane. Wizualizacja 3D to maksimum efektu przy minimalnym nakładzie finansowym. Przedstawiacie Państwo możliwości nieruchomości po zaadaptowaniu wnętrz. Taka forma lepiej oddziałuje na proces decyzyjny Klienta, który widzi potencjał sprzedawanej nieruchomości.